Posts

Showing posts from February, 2008

Valentine Day Special....चारोळ्या....

हल्ली स्वप्नात रोज
तुझीच चाहूल लागते
स्वप्न पाहण्यासाठी मग
रात्रही माझ्यासोबत जागते

हल्ली तू समोर दिसलीस की
नजर लगेच दुसरीकडे वळते
मनात चाललेली धाकधूक
डोळ्यांनाही बरोबर कळते

तुझ्याशी बोलून आल्यावर
मी मनाशी हसत राहतो
तू विणलेल्या शब्दांच्या जाळ्यात
रात्रभर फ़सत राहतो

काय असेल ती रात्र
जिला जोडलेली नसेल पहाट
लखलखणा~या चांदण्यावर मग
सूर्यही जळेल अफ़ाट