Thursday, October 31, 2019

माझ्या विझण्याचा सोहळा

इथल्या चांदण्यांनाही होता
माझ्या हसण्याचा लळा
रात्र होण्याआधी संपवा
माझ्या विझण्याचा सोहळा

पाठ फिरवून जगाकडे मी
घ्यायला निघालो समाधी
कित्येक सरसावले पुढे
मागून कापण्या गळा

सावलीत पहुडल्या आश्रिताला
काय सांगू माझी व्यथा
मातीत रुजण्याचे शाप
अन सूर्य सोसण्याच्या झळा

माझ्या बदनामीचे का आहे
येथे वावडे कुणाला?
कोणी करावीच बातमी तर
काय लिहावा मथळा?

जगण्याच्या इच्छेविरुद्ध मी
भरतो जीवघेणे उसासे
मी निमंत्रले आहे मरण
श्वास करण्या मोकळा

- कौस्तुभ

No comments: