Saturday, November 11, 2023

साडेअठ्ठावीस बामणांचे राष्ट्रगीत

उदेत्या सूर्याक केले सलाम

जन्माक घातले शेकडो गुलाम

शेण लासून केल्लो गोबोर

तोणाक फासून पुजले राम


विटाळाचे खाल्ले पाव

कमराक बांधले सगळे गांव

घामान पिकयल्ल्या धर्तीचेर

बाण तोपून केले घाव


पिंजऱ्यान घालून पालयली रात

दिवजां पेटोवंक दिली वात

पालखेफुडें नाचयल्यो दिवल्यों

कुंटणखान्यान लिपयली जात


अध्यात्माची धापली कूड

लासले गडे पेटोंवन चूड

देवचारांचे चोरून रोंट

हुबयले देव मारून बूड


स्वातंत्र्याचे गांवपाक गोडवे

एकठांय आयले सगळे बडवे

रक्त शिपून माखली कापडां

मनोवपाक सक्तीचे गुडीपाडवे


उभाल्ल्यो गुड्यों कापले फीत

साणिल्ल्याक दान म्हणपाची रीत

उभे आडवे मेळून गायता

साडेअठ्ठावीस बामणांचे राष्ट्रगीत

No comments: