Thursday, April 1, 2010

पावले जपून टाक

पावले जपून टाक, रात वेडी आहे
चंद्रावरची वाट आज नागमोडी आहे

इथल्या पिसवांनी घेतले, बळी हजार निष्पापांचे
तुझ्याही रक्ताला आज, तीच गोडी आहे

नव्हते कधीच ऎकलेले आवाज हे कोणाचे?
ह्या गगनभेदी किंकाळ्यांचा थाट तोडी आहे

No comments: