Tuesday, April 1, 2008

अवेळीच्या पावसा

मी म्हटलं पावसाला
"अरे अवेळीच्या पावसा
असा कोसळू नको पुन्हा पुन्हा"
पाऊस म्हणाला
"वरुन(ण) ऑर्डर आली
यात माझा काय गुन्हा?"

संतानाही आता कॉम्प्यूटरचा संग...

संतानाही आता । कॉम्प्यूटरचा संग
लॅपटॉप हॅंग । तुकोबाचा ॥

अभंग ऑनलायन । वाचते विठामाय
केला रिप्लाय । विठ्ठलाने ॥

अभंग रेकॉर्डेड । ऐकता गोड ।
मदरबोर्ड । पावन झाला ॥

सोडली लेखणी । धरता किबोर्डाचा संग ।
टायपिले अभंग । सेकंदात ॥

अवघी नगरी । कॉम्प्यूटरमय झाली ।
सिलिकॉन व्हॅली । पंढरीची ॥

तुका म्हणे आता । पुरे पंढरीची वारी
पाहिलेली बरी । इंटरनेटावरी ॥

Wednesday, February 13, 2008

Valentine Day Special....चारोळ्या....

हल्ली स्वप्नात रोज
तुझीच चाहूल लागते
स्वप्न पाहण्यासाठी मग
रात्रही माझ्यासोबत जागते

हल्ली तू समोर दिसलीस की
नजर लगेच दुसरीकडे वळते
मनात चाललेली धाकधूक
डोळ्यांनाही बरोबर कळते

तुझ्याशी बोलून आल्यावर
मी मनाशी हसत राहतो
तू विणलेल्या शब्दांच्या जाळ्यात
रात्रभर फ़सत राहतो

काय असेल ती रात्र
जिला जोडलेली नसेल पहाट
लखलखणा~या चांदण्यावर मग
सूर्यही जळेल अफ़ाट

Saturday, January 12, 2008

मुखवटा

“आणखी नाही जमणार मला
असं मुखवटा घालून जगणं
खोट्या तत्वांशी सांगड घालून
स्वत:कडेच चोरून बघणं”

Saturday, January 5, 2008

तू भेटतोस अजूनही
शब्द रखडून टाकलेल्या
कागदातून जिवंत हो‌ऊन
तू माझ्याशी बोलतोस
तू सोडलेल्या श्वासातूनच
तू घेतोस जन्म
आणि एरव्ही तुझ्याबरोबर मरून गेलेल्या भिंती
धडधडत्या ह्रुदयाने पेटून ऊठतात आजव्या दिवशी
मी मात्र स्तब्ध बसून असतो
तुझा पुनर्जन्म अनुभवत
आणि मग मी ग्लास भरतो
फ़ेसाळलेली बी‌अर रिचवल्यानंतर
तुला माझ्यात भिनवत राहतो
तुला माझ्यात जीवंत करतो
परत भेटशील का आता?
वेळेचं बंधन पाळलं नाही तरी चालेल
कारण उशीरा येण्याच्या कारणावरून
भांडण्यात काही अर्थ उरला नाही आता

तुला खुप काही सांगायचं होतं
पण डोळ्यातून कधीचंच वाहून गेलंय ते
परत कडा ओल्या करणं
कदाचित जमणार नाही आता

एकाच छ्त्रीत राहून
अर्धंअर्धं भिजणं डोळ्यासमोर आलं
कि मन चिंब हो‌ऊन जायचं
पण ती छ्त्री वा~याबरोबर उडून गेलीय आता

आठवतं तुला?
एकदा चिमणा-चिमणीला घरटं
बांधताना पाहीलं होतं आपण
त्या घरटय़ामध्ये एक भिंत तयार झालीय आता