Tuesday, April 1, 2008

संतानाही आता कॉम्प्यूटरचा संग...

संतानाही आता । कॉम्प्यूटरचा संग
लॅपटॉप हॅंग । तुकोबाचा ॥

अभंग ऑनलायन । वाचते विठामाय
केला रिप्लाय । विठ्ठलाने ॥

अभंग रेकॉर्डेड । ऐकता गोड ।
मदरबोर्ड । पावन झाला ॥

सोडली लेखणी । धरता किबोर्डाचा संग ।
टायपिले अभंग । सेकंदात ॥

अवघी नगरी । कॉम्प्यूटरमय झाली ।
सिलिकॉन व्हॅली । पंढरीची ॥

तुका म्हणे आता । पुरे पंढरीची वारी
पाहिलेली बरी । इंटरनेटावरी ॥

1 comment:

tm said...

Where do you get ths ideas?