Tuesday, April 1, 2008

अवेळीच्या पावसा

मी म्हटलं पावसाला
"अरे अवेळीच्या पावसा
असा कोसळू नको पुन्हा पुन्हा"
पाऊस म्हणाला
"वरुन(ण) ऑर्डर आली
यात माझा काय गुन्हा?"

2 comments:

यती said...

hahahahahahah sundar

यती said...

yes belong to media pan tu kavita khup chan lihitos ur very much matured my dear