Monday, August 31, 2009

आधीच कळलं होतं.....

भावनाशुन्य जगावं लागेल हे आधीच कळलं होतं
पुढची संकटं ओळखून आधीच पाऊल वळलं होतं

तुझ्या जाण्याने फ़ारसं दु:ख झालं नाही कदाचित
तुझं जाणं तुझ्याआधीच मला कळलं होतं

मनातल्या आठवणींचा वृक्ष हलला होता जरासा
पिवळं होण्याआधीच तुझं पान गळलं होतं

यार कसले जपले तेही उलटलेच शेवटी
मरण्याआधीच त्यांनी माझं सरण जाळलं होतं

कुठल्याही कंपूत मला सामील केले नाही
येण्याआधीच माझं त्यांनी नाव गाळलं होतं

6 comments:

Ravindra Ravi said...

छान कविता आहे. माला खुप आवडली.

सतीश गावडे said...

सही झाली आहे गझल...

Sharvani Pinge said...

Mala donada vachavi lagli purna lakshyat yayla!
Too good... esp the first 3 para!

Kaustubh said...

@All:- Dhanyavaad

Miss Asavari said...

are kaousthub wonderful
mi eikal hota ki to changla kavi ahes pan itka???
fentastic

tanvi said...

really too gud....