खिडकी-1

खिडकीत रुतल्या गजांशी
हि सलगी संपत नाही
ना सांज विरत जाते
ना वारा कंपत नाही

तुळशीची रोपे आता
भासतात जीवघेणी
तू खुडून न्यावीस पाने
डोळ्यांत दाटवून पाणी

हे आभाळाचे ओझे
कोणाशी रिते करावे?
वक्षांत अडकल्या तुझिया
कुठल्या रात्रीला स्मरावे?

Comments

Popular Posts