कोपरा

निबिडाचा पत्ता विचारीत
तुझ्या घराची कोणी दाखवावी दिशा
तेव्हा तू व्यापून बसावंस आभाळ
आणि माझ्यासाठी नसावा तिथे एकही कोपरा

ह्या दरवेळच्या निरर्थकतेला झाटावर मारुन
आपण चालत जावं विरुद्ध दिशांनी
आणि गॅलिलिओने द्यावे संदर्भ
पृथ्वीला गोल(च) असण्याच्या शापाचे

Comments

Popular Posts